INICI

EXÀMENS DE SETEMBRE

TOTES LES FEINES D'ESTIU I TASQUES PER RECUPERAR HAN SIGUT ENTREGADES ALS ALUMNES JUNTAMENT AMB EL FULL DE NOTES  AMB EL SOBRE DE L'AVALUACIÓ ORDINARIA.

SI ALGUN ALUMNE HA PERDUT AQUEST FULL, POT PASSAR PEL CENTRE A RECOLLIR LES TASQUES DURANT EL MES DE JULIOL.

 

CALENDARI EXÀMENS SETEMBRE 2018